"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Zamówienia publiczne

– bieżące doradztwo na rzecz Wykonawców oraz Zamawiających,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami w wyniku skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej