"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Własność intelektualna

– przygotowywanie analiz prawnych i opinii z zakresu prawa własności intelektualnej,
– sporządzanie wszelkiego typu umów (licencje, przeniesienie praw) z zakresu własności intelektualnej,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP,