"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Umowy

– sporządzanie wszelkiego typu umów i pozostałej dokumentacji kontraktowej,
– opiniowanie projektów i wzorów umów z zakresu działalności gospodarczej,
– przygotowywanie opinii prawnych i analiz umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
– udział w negocjowaniu wszelkiego typu umów handlowych