"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Nieruchomości

– przeprowadzanie analiz prawnych odnośnie nieruchomości,
– sporządzanie wszelkiej dokumentacji transakcyjnej dotyczących zbywania lub nabywania nieruchomości,
– udział w negocjacjach dotyczących transakcji zbycia nieruchomości,
– przygotowywanie różnego typu umów najmu lub dzierżawy i dokumentacji odnośnie powierzchni biurowych, magazynowych i usługowych,
– udział w negocjowaniu różnego typu umów najmu i dzierżawy nieruchomości