"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo energetyczne

– reprezentowanie klientów wobec kontrahentów w ramach aspektów z zakresu prawa energetycznego w transakcjach,
– reprezentowanie klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki,
– przeprowadzanie badań prawnych typu due diligence w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych i sporządzanie raportów