"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo konkurencji

– doradztwo prawne w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji,
– przeprowadzanie oceny zgodności działań klientów z przepisami o ochronie konkurencji,
– doradztwo prawne w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów