"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo gospodarcze

– przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz i badań prawnych (due diligence),
– udział w przygotowywaniu struktur prawnych transakcji,
– asysta i doradztwo w przeprowadzaniu różnego typu transakcji handlowych,
– sporządzanie opinii prawnych i udzielanie bieżących konsultacji prawnych