"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo cywilne

– sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów,
– przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
– bieżące doradztwo prawne