"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo imigracyjne

– weryfikacja statusu prawnego cudzoziemców ubiegających się o pobyt i pracę w Polsce,
– sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i informacji wymaganych przez właściwe organy,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przez organami administracyjnymi