"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo farmaceutyczne i medyczne

– bieżące doradztwo w zakresie rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych,
– kompleksowe usługi doradcze w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej oraz sieci aptecznych i hurtowni farmaceutycznych,
– opracowywanie modeli biznesowych zapewniających zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance),
– reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i postępowaniach administracyjnych