"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Fuzje i przejęcia

– przygotowywanie wszelkiego typu dokumentacji transakcyjnej,
– udział w negocjacjach,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
– sporządzanie umów sprzedaży udziałów, sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku