"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo budowlane

– udzielanie bieżących konsultacji z zakresu prawa budowlanego w odniesieniu do prowadzonych lub planowanych inwestycji,
– sporządzanie opinii prawnych i memorandów z zakresu prawa budowlanego,
– reprezentowanie klientów wobec właściwych organów