"Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera"

Warren Buffett

Zespół

Kamil Gaweł


Radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym (w tym prawie korporacyjnym), prawie cywilnym, administracyjnym, prawie konkurencji i własności intelektualnej. Udziela kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym, a także osobom fizycznym.

W ramach dotychczasowej praktyki świadczył na rzecz klientów pomoc prawną w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu różnego typu kontraktów, w tym dotyczących nieruchomości oraz wzorców umów handlowych, a także w przygotowywaniu pism oraz reprezentacji klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej (m.in. organami nadzoru budowlanego i UOKiK). Zapewnia klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi (także przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan). Doradzał klientom w skomplikowanych procesach gospodarczych prowadzonych na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także cywilnych i administracyjnych z zakresu prawa energetycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Uczestniczył w badaniach prawnych (due diligence) przedsiębiorstw.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.

Piotr Turowicz


Radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego z uwzględnieniem prawa handlowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa energetycznego.

Współpracował z wiodącymi kancelariami prawnymi, także jako prawnik wewnętrzny. Posiada wszechstronne doświadczenie w usługach związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym, w szczególności w energetyce odnawialnej, zarówno w sprawach korporacyjnych, jak iw sprawach związanych z inwestycjami i ochroną środowiska. Uczestniczył w wielu postępowaniach administracyjnych i sądowych z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, negocjował i dokonywał uzgodnień z lokalnymi społecznościami i władzami, dokonywał analiz różnych dokumentów dotyczących lokalizacji inwestycji energetycznych, w tym raportów środowiskowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa energetycznego. Piotr prowadził wykłady na temat energii odnawialnej.

Posługuje się językiem angielskim.
Maciej Maicki


Radca Prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for Polish and European Legal Studies (prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Cambridge University).

Studiował również na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Obecnie jest studentem studiów podyplomowych z prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doradzał klientom z branży tytoniowej, energetycznej i energetycznej, chemicznej, FMCG, sieci franczyzowej stacji benzynowych oraz w wielu projektach marketingowych i PR. Specjalizuje się m.in. w prawie konkurencji, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Katarzyna Rostkowska


Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od wielu lat obsługuje firmy z sektora medycznego, farmaceutycznego, spożywczego i finansowego. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Posiada również doświadczenie w prawie cywilnym, handlowym i administracyjnym. W ostatnim czasie jej zainteresowania zawodowe skupiają się głównie wokół szeroko pojętej problematyki prawa medycznego, tj. doradza w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów prawa dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z funduszy publicznych.
Patrycja Pawluk


Radca Prawny

Ukończyła Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Patrycja posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej i administracyjnej podmiotów gospodarczych, w szczególności brała udział w szeregu transakcji sprzedaży i przejęć spółek oraz badaniach due diligence.

Współpracowała z największymi kancelariami prawnymi, audytorami i firmami doradczymi. Patrycja specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, geologicznym i górniczym.

Posługuje się językiem angielskim.

Paulina Margiel


Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała działając w Sekcji Cywilnej Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w kancelariach prawnych w Warszawie oraz w dziale prawnym jednego z największych spółek budowlanych w Polsce.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa własności intelektualnej, a także prawa gospodarczego i spółek. Brała udział w szeregu analiz prawnych (due diligence) spółek, w tym dużych spółek energetycznych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.
Tomasz Bartczak


Aplikant radcowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia kompleksowych audytów prawnych (due diligence), zakładaniu spółek oraz ich bieżącej obsłudze korporacyjnej, w tym rejestrowej. Zajmuje się także przygotowywaniem i opiniowaniem różnego rodzaju umów gospodarczych dla klientów oraz doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych.

Dysponuje również praktyką związaną z przeprowadzaniem oraz kontrolą zamówień publicznych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w badaniu prawnym nieruchomości, bierze również udział w badaniach prawnych spółek energetycznych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.

Filip Kopeć


Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym (prawie rzeczowym oraz zobowiązaniach), postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym i spółek, a także prawie nieruchomości.

Posiada praktykę w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów gospodarczych, a także wszelkiego typu umów dotyczących nieruchomości oraz analizą ich stanu prawnego. Zajmuje się ponadto przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek), sporządzaniem dokumentów korporacyjnych oraz prowadzeniem spraw rejestrowych podmiotów gospodarczych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.