"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Ubezpieczenia gospodarcze

– sporządzane różnego typu dokumentów z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych,
– sporządzanie opinii i bieżące doradztwo,
– reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych