"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Dane osobowe

– doradztwo w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,
– przygotowywanie wszelkiego typu dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
– reprezentowanie klientów przed GIODO oraz sądami administracyjnymi,
– analiza stanu prawnego przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych