"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo upadłościowe

– bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
– kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie upadłości układowej, likwidacyjnej, transgranicznej,
– reprezentowanie wierzycieli i upadłych w zakresie sporów z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi