"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo pracy

– bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, umów menadżerskich i innych,
– sporządzanie wszelkiego typu dokumentacji pracowniczej,
– sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa pracy,
– reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami pracy