"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Negocjacje

– reprezentowanie klientów w negocjacjach z kontrahentami,
– przygotowywanie wszelkiego typu dokumentacji kontraktowej i projektowej,
– bieżące doradztwo prawne w toku prowadzonych negocjacji