"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Prawo korporacyjne

– sporządzanie i weryfikacja wszelkiej dokumentacji korporacyjnej,
– reprezentacja klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
– prowadzenie zgromadzeń wspólników spółek handlowych,
– reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych,
– bieżące doradztwo prawne